USTIS

genel-kurul

USTİS Genel Kurul Toplantısı

 

Konu : Genel Kurul hk.         Tarih : 16/03/2021
Sayı : 2021.03/06

 

USTİS (ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMCİLERİ İŞVERENLER SENDİKASI) 1.Olağan Genel Kurulu’nun, ilk oturumunun 23 Mart 2021 Salı günü saat 10:00’da (Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci oturum 30 Mart 2021 Salı günü aynı saate ve yerde yapılacaktır) aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda Fulya Mah. Büyükdere Cad. Beyazıt
Han İş Merkezi No: 86 Kat 2B Gayrettepe – Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

Sayın üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Yoklama ve açılış
2. Divan teşekkülü
3. İstiklal Marşının okunması
4. Kurucu Genel Başkanın konuşması
5. TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) üyeliğinin görüşülmesi
6. Yönetim Kuruluna her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için yetki verilmesi
7. Yönetim Kurulunca önerilen bütçenin görüşülmesi
8. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması
9. Seçimler
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış