USTIS

Tarihçe

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS), 2020 yılının son çeyreğinde kuruluş çalışmalarına başlamış, 2021 yılının Ocak ayında kuruluşunu tamamlamıştır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) bağlı olan USTİS’in Kurucu Başkanlığı’nı Aslı Tarcan üstlenmektedir.

USTİS üyeleri, ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan sağlık turizmi konusunda uzun yıllar hizmet vermekte olan kuruluşlardan oluşmaktadır. USTİS’in amacı, ülkemizin dünya sağlık turizminden aldığı payı mümkün olan en yüksek noktaya çıkarmaktır.

– Faaliyet gösterdiği sağlık sektöründe kalıcılığı sağlar, mesleki sorumluluk taşır, hizmet üreten ve sektörün “ev sahibi” olan üyeleri için, her türlü çalışma ve faaliyeti öncelik olarak belirler.

– İşkolundaki işverenleri USTIS çatısı altında birleşmelerini sağlar.

– Üyelerinin ortak ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir.

– Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar.

– Bu faaliyetleri nedeni ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla iş birliği yapar.

– İstihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon ve finansman yapısına sahip, sektör mensuplarını bünyesine katar.

– Belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren bir yaklaşım geliştirir.

– Üretim ve istihdam artışını, tasarruf ve yatırımları özendiren bir ekonomik sistemi savunur.

– İşveren ve işçi kesimi arasında dengeli ve olumlu ilişkiler kurarak sosyal taraflar arasında diyaloga dayalı iş birliği geliştirilmesini sağlar.