Akademi Hakkında

 1. AMAÇ

USTIS Akademi, sağlık turizmi ile ilgili sektör temsilcileri için halihazırda çalışan ve yeni işe alım sürecinde ihtiyaç duyulan personelin, sektörün gerekliliklerine göre hızlı ve pratik bir şekilde meslek eğitimlerinin verilmesi için kurulmuştur. Verilen tüm eğitimler için verilecek sertifikalarımız uluslararası akreditasyon onaylı olacaktır.

      2. VİZYON

     USTIS Akademi;

 1. İhtiyacı temel alan, nokta atışı eğitimler,
 2. Üniversite – iş dünyası işbirliği için iyi uygulama modeli,
 3. Akademik yaklaşım, uygulamaya odaklı eğitim yaklaşımı ile sağlık sektör temsilcilerinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynaklarının sağlanmasına odaklanacaktır.

     3.UYGULAMA PLANI

 1. Meslek Eğitimi Profil Çalışması: USTIS Akademi halihazırda yürütülen meslek eğitimi çalışmalarından farklı bir yapıda, talebe bağlı olarak eğitimler gerçekleştirecektir. Bu çerçevede USTIS Akademi kuruluş sürecinde; sendikaya üye temsilcilerin başta olmak üzere tüm sağlık turizmi sektörü için nitelikli eleman ihtiyacı duydukları meslekleri ve bu mesleklerde aradıkları niteliklerin tespit edilmesine yönelik bir saha/araştırma çalışması yürütecektir. Bu çalışma, 3-6 aylık süreçlerde tekrar edilecek ve düzenli olarak sektörün ihtiyaçları belirlenecektir.
 1. Meslek Eğitimi Müfredat Çalışması: Yapılan profil çalışması kapsamında öne çıkan alanlarda, uygulamaya yönelik eğitimlerin süresinin ve içeriğinin belirlenmesine yönelik hareket edilecektir. Bu noktada eğitimlerin, ihtiyaçlar çerçevesinde hızlı bir şekilde tamamlanması, nokta atışı, kullanışlı bir içerik ile hayata geçirilmesi temel alınacaktır.
 2. Sektörden Eğitmenlerin Belirlenmesi: USTIS Akademi’nin en önemli bilgi kaynağı sektörün bizzat kendisi olacaktır. Bu kapsamda profil araştırması sürecinde acenta ve operatörlere eğitim vermek isteyecekleri alanlar da sorulacak ve bu kapsamda her bir meslek eğitiminde sağlık sektörü temsilcilerinin USTIS Akademi Eğitmeni olarak etkin rol almaları sağlanacaktır.
 3. USTIS Akademi Kariyer Portalı: USTIS Akademi bu çerçevede USTİS üyesi kuruluşların yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları profildeki personele hızlıca erişebilecekleri ya da sektörde iş arayanların doğru iş yerine başvurabilmesini sağlayacak bir elektronik kariyer portalını da hayata geçirecektir.

 

 1. Potansiyel Ortak Kuruluşlarla Anlaşmalar Yapılması: USTIS Akademi iş dünyası – üniversite işbirliğini baz alan, akademik yaklaşımı dikkate alan ancak uygulamaya yönelik eğitimleri temel alan bir yaklaşıma sahip olacaktır. Bu kapsamda üniversitelerden temsilcilerin de planlama sürecine katkısı, üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde sağlanacaktır.

      4.ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

      USTIS Akademi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programları çerçevesinde üniversitelerle işbirliği yapılması planlanmaktadır. İşbirliği çerçevesinde üniversitelerden;

 1. Eğitim programlarının içerik ve müfredatının geliştirilmesi konusunda destek,
 2. Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi sürecinde eğitmen/materyal desteği,
 3. Kariyer portalına öğrencilerin yönlendirilmesi,
 4. Ortak staj programları geliştirilmesi,
 5. USTIS Üyesi Acenta sahiplerine yönelik eğiticilerin eğitimi konusunda işbirliği