Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ 

Uluslararası sağlık turizmi alanında nitelikli hizmet veren üyeleri ile Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesine katkı ve destek veren en büyük kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

 • Sağlık turizmi sektörünün ölçülebilir olması için gerekli araştırmaları yapmak,
 • Sağlık turizmi şirketlerinin büyümesi ve ihracat hedeflerini artırmasını sağlamak amacıyla üreticileri desteklemek,
 • Ülkemizin marka değerinin artmasını sağlamak için şirketlerin pazarlama ve markalaşma becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak,
 • Kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştirmek,
 • Sektörün önemini tüm paydaşlara aktararak bu hedefler doğrultusunda işbirlikleri kurmak.

HEDEFLERİMİZ

 • Sağlık turizmi sektöründe yer alan tüm firmaları tek çatı altında toplayarak, üyelerin ekonomik ve sosyal konulardaki sorunlarını belirleyip, çözümler üretmek, bu konulardaki ortak görüşleri bildirmek için resmi makam ve merciler önünde üyelerini temsil etmek,
 • Ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan her platformda yer alarak bu politikaların sektörümüz açısından uygun çalışma zemini sağlaması yönünde çaba gösterme
 • Firmaların kamu kurumları nezdindeki kısa ve uzun vadeli sorunlarının çözümünde yol gösterici ve müdahil olarak faaliyetlerde bulunmak,
 • Üniversiteler ve çeşitli enstitülerle işbirliği yaparak sektörde istihdam edilen işgücünün kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Üyeleri adına bankalarla ve finans kurumları ile görüşmeler yaparak uygun kredi imkanı sağlanması yönünde girişimlerde bulunmak,
 • Sağlık endüstrisini ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmek amacıyla kitap, dergi ve broşür gibi yayınlarda bulunmak,
 • Yurtdışındaki sektör temsilcisi sendika dernek gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak üye firmalarımızın tanınmasını sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarında üyelerimize daha iyi seçenekler sunmak.

Bu amaçlarımız doğrultusunda çalışırken tüm ülke çapında faaliyet gösteren, ticari ve etik kurallara bağlı olarak çalışan, tüm sağlık turizmi firmalarını aramızda görmek, çalışma şevk ve heyecanımızı arttıracaktır.